PRIEMYSELNÝ VÝDAJNÝ SYSTÉM

mnoho výhod v jednom riešení

PRIEMYSELNÝ VÝDAJNÝ SYSTÉM VENDPRO® SLÚŽI NA RIADENÝ VÝDAJ A EVIDENCIU SPOTREBNÉHO A DLHODOBÉHO MATERIÁLU

 

VÝDAJNÉ AUTOMATY
DOHODNITE SI STRETNUTIE
UPLATNENIE V PRAXI

 

HLAVNÉ PRÍNOSY AUTOMATIZÁCIE VÝDAJA

zníženie nákladov na mzdy a materiál

presná a doložiteľná evidencia výdajov

k dispozícii 24/7/365

 

VÝDAJ ZAISŤUJEME: