VÝVOJ NÁS ŽENIE DOPREDU

patent CZ 309-284B je významným míľnikom histórie spoločnosti

Premyslený systém otvárania dverí karuselového automatu umožňuje vydávať aj vrátiť různe veľké predmety.

Vďaka tejto konštrukcii sme schopní rekonfigurovať karuselový automat bez zložitej prestavby priamo u zákazníka.